Titanic Bau

Titanic Bau Titanic: Das Original aus 1912

Die RMS Titanic war ein Passagierschiff der britischen Reederei White Star Line. Sie wurde in Belfast auf der Werft von Harland & Wolff gebaut und war bei der Indienststellung am 2. April das größte Schiff der Welt. Die Zweite Klasse der Titanic entsprach ungefähr dem Komfort der Ersten Klasse älterer Passagierschiffe. Der Bau. Bauphasen der. Aufgrund des Baus gab es auch 12 Todesopfer. Außerdem durften 8 Arbeiter auf der Titanic mitfahren. die sog. Garantiegruppe. Planung. Es. Bau der Titanic. In Stichworten: Bestellt: April bei Harland & Wolff, Belfast Name bekannt gegeben: April Pläne genehmigt: Juli gut dotierte Stelle an der Hennerd Universität verloren hatte, seit er dem prestigeträchtigen NEW TITANIC-Bau verfallen war. Noch konnte er sich nicht.

Titanic Bau

Bau. Am März war es dann schließlich so weit, ein großer Tag für die White Star Line: Baubeginn der Titanic. In der nordirischen Hauptstadt Belfast. Aufgrund des Baus gab es auch 12 Todesopfer. Außerdem durften 8 Arbeiter auf der Titanic mitfahren. die sog. Garantiegruppe. Planung. Es. Die RMS Titanic war ein Passagierschiff der britischen Reederei White Star Line. Sie wurde in Belfast auf der Werft von Harland & Wolff gebaut und war bei der Indienststellung am 2. April das größte Schiff der Welt.

De enorme afmetingen van de ijsbergen waren niet precies bekend; pas na de ramp werd de International Ice Patrol opgericht die plaats en beweging van de ijsbergen in kaart bracht en deze informatie doorgaf aan de schepen.

Ook heeft Smith de Titanic niet roekeloos op volle snelheid laten varen, hij wilde alleen zijn vertraging in Southampton wegwerken en op tijd in New York aankomen.

Twee van de 29 ketels stonden niet aan. De bij de ondergang omgekomen eerste stuurman William MacMaster Murdoch werd verweten dat hij na het zien van de ijsberg verkeerd zou hebben gehandeld, omdat hij de Titanic naar bakboord stuurde en de scheepstelegraaf op Vol achteruit had gestaan toen vierde stuurman Boxhall de brug opkwam.

Het machinebevel zou de uitwijkmanoeuvre hebben uitgesteld. Deze kritiek komt echter niet overeen met de besturing van een zo groot schip, want dan had Murdoch daar bij zijn bevel rekening mee gehouden; op de uitwijkmanoeuvre kon het om technische redenen geen invloed hebben.

Alleen al het omschakelen van de machines bij normale snelheid op zee duurt 20 seconden. Bovendien waren de werktuigkundigen die de machines bestuurden niet in de directe omgeving van de regulateur , waardoor nog meer tijd verloren ging.

Tussen de havens van Queenstown en New York lag een dagenlange reis, waarin gewoonlijk helemaal geen bevel werd gegeven, en bovendien was er ander werk voor de technici.

Zelfs als wordt aangenomen dat het uitstel tien seconden duurde, was er te weinig tijd om te voorkomen dat het schip de ijsberg zou raken.

Een ander bewijs dat de machines niet achteruit liepen vormt het ontbreken van trillingen. Het in volle vaart omschakelen naar de achteruit zou enorme trillingen in en rondom het schip tot gevolg hebben, die echter niet gerapporteerd werden door overlevenden.

Het is overigens, gezien het omschakelen van de machines, niet realistisch dat Murdoch probeerde uit te wijken met behulp van de machines, terwijl het voldoende was om alleen de linkerschroef van het schip in zijn achteruit te zetten; om uit te wijken waren twee bevelen nodig.

Dat betekent dat de machines in korte tijd twee keer moesten omschakelen. Zoals te zien is op de situatieschets hiernaast "Draaicirkel" , is de draaicirkel van het achterschip groter dan aan de boeg, in het geval van de Titanic bijna 23 meter.

Was het schip slechts naar bakboord gestuurd, dan had het over de gehele lengte de ijsberg geraakt. Om dat te voorkomen moest het op tijd naar stuurboord draaien.

Het achterschip draaide van de ijsberg weg zie afbeelding "Uitwijkmanoeuvre". Murdoch heeft dus ten tijde van de aanvaring in korte tijd een deels succesvolle uitwijkmanoeuvre uitgevoerd.

Toch wordt verondersteld dat Murdoch beter niets had kunnen ondernemen, behalve de machines te stoppen.

Als de Titanic frontaal tegen de ijsberg was gevaren, zou de schade veel erger zijn geweest, maar zou deze wel beperkt zijn gebleven tot de voorste 30 meter van het schip.

In het ergste geval zouden de voorste drie compartimenten zijn volgelopen met water, maar dat zou geen verdere nadelige gevolgen hebben gehad, omdat het schip zelfs met vier volgelopen compartimenten kon blijven drijven.

Hooguit zou een groot aantal bemanningsleden in hun hutten bij de boeg omkomen. Maar Murdoch was door het ontbreken van enige manier tot afstandsmeting niet in staat vast te stellen dat de afstand tussen de ijsberg en het schip te kort was om succesvol uit te wijken.

Onder die omstandigheden zou hij zeker niet besloten hebben tegen de ijsberg aan te varen en daarmee een deel van de bemanning te doden.

Een laatste punt van kritiek op Murdoch dat vaak genoemd wordt, is dat hij de waterdichte schotten niet direct had moeten sluiten.

Door de hoeveelheid water in de boeg zou deze te snel zijn gezonken, wat weer bijdroeg aan het zinken van de Titanic. Afgezien van het feit dat Murdoch niet kon weten welke delen van de Titanic beschadigd waren en wat daarvan de gevolgen zouden zijn, is het sluiten van de deuren een standaardprocedure, omdat het er op een gegeven moment te laat voor kan zijn.

Water in onbeschadigde delen van een schip laten stromen is in ieder geval uitgesloten; het druist in tegen alles wat een zeeman in zijn opleiding leert.

Geen scheepsontwerper houdt ook rekening met een dergelijk extreem scenario. Desondanks is het vanwege de discussie onderzocht met computer- en modelsimulaties.

Daaruit bleek dat het openlaten van de deuren fataal zou zijn geweest: het schip zou niet alleen 40 minuten eerder zijn gezonken, de evacuatie van de passagiers zou ook sterk bemoeilijkt zijn geweest, door het uitvallen van de elektriciteit in de maanloze nacht.

Kapitein Lord werd ervan beschuldigd de Titanic niet op tijd hulp te hebben verleend, want de lichten van de Californian zouden vanuit de in nood verkerende Titanic zichtbaar zijn geweest.

Het staat echter niet vast dat die lichten inderdaad van de Californian afkomstig waren, omdat het moeilijk is de toenmalige positie van de schepen precies te bepalen.

De Titanic zonk tien zeemijl ruim achttien kilometer zuidoostelijker van de positie die werd doorgegeven via de noodoproep, zo is gebleken na de ontdekking van het wrak.

Hoe precies de verklaring van de Californian over die positie is, is niet meer te achterhalen. De getuigenissen van de bemanning van de Californian spreken elkaar tegen.

Wel gaven ze allen aan dat tijdens die nacht een schip in zuidelijke richting te zien was, hoewel maar enkelen het aanzagen voor een groot passagiersstoomschip.

Ook waren vuurpijlen boven of achter het schip te zien. Het schip leek zo dichtbij te zijn, dat kapitein Lord beval met morse contact te zoeken met het schip.

Dat bevel was vergeefs, omdat de marconist van de Californian rond die tijd sliep. Ook was de reikwijdte van de radioapparatuur niet optimaal.

Het enige schip dat rond Lord meende dat het schip niet over een radio beschikte slechts een beperkt aantal kleinere schepen was met deze nieuwe techniek uitgerust en zag geen reden zijn marconist wakker te maken.

Resumerend resteren twee mogelijkheden:. Ook wanneer kapitein Lord niet in staat zou zijn geweest de mensen op de Titanic te helpen, blijft zijn gedrag merkwaardig.

Zijn bemanningsleden hadden in totaal acht vuurpijlen gezien, en Lord had geen reactie gekregen op de morsetekens die hij had laten zenden.

Als excuus daarvoor kan gelden dat in geen algemene voorschriften bestonden over het gebruik van noodsignalen en dat allerlei soorten vuurpijlen en fakkels als signaalteken gebruikt werden.

In de zomer van was Robert Ballard aan boord van het Franse onderzoeksschip Le Suroit die gebruik maakte van een side scan sonar om het wrak van de Titanic te vinden.

Niet voor iedereen was bekend dat deze reis werd gefinancierd door de Amerikaanse marine. Naderhand was Ballard vrij de Titanic te zoeken.

De Knorr arriveerde op 22 augustus op locatie en liet de Argo te water. De Argo was een ROV geschikt voor diep water.

Het plan van Ballard was de Argo heen en weer te "vegen" boven de zeebodem, niet op zoek naar een schip, maar naar resten. Veel Titanic -experts hadden lang gedacht dat terwijl het schip zonk, er veel resten naar beneden zouden komen.

In de vroege ochtend van 1 september werden veranderingen opgemerkt aan de zeebodem. Aanvankelijk zagen ze gaten, alsof het kraters waren van inslagen.

Uiteindelijk zagen ze een ketel en later de romp zelf. Ze hadden niet veel tijd het wrak te onderzoeken, aangezien de Knorr voor andere expedities gepland stond, maar zijn faam was nu verzekerd.

Aanvankelijk wilde Ballard de exacte locatie geheimhouden, om te voorkomen dat van het schip geroofd zou worden, aangezien hij het als een graf beschouwde.

Op 12 juli keerde Ballard terug om de eerste uitgebreide studie van het schip te maken. Deze keer had Ballard de Alvin bij zich, een kleine onderzeeboot die zeer diep kon duiken met een kleine bemanning.

De Alvin had Jason Junior bij zich, een ROV die door kleine openingen paste om zo binnen in het schip te kunnen kijken. De eerste duik die ruim twee uur nodig had beneden te komen had last van technische problemen, maar de daaropvolgende duiken waren succesvol.

Hierbij konden gedetailleerde foto's worden genomen. Drie grote scheepsdelen boeg, een middenstuk van ongeveer 20 meter en het achterste gedeelte liggen op de zeebodem, omgeven met andere scheepsresten.

Tussen de boeg en het achterste gedeelte liggen over een lengte van meter nog meer resten. De boeg is, met uitzondering van de brug, relatief goed gespaard gebleven.

De imposante kroonluchters in de grote zalen van de eerste klas zijn nagenoeg intact, net als borden, spiegels en houten panelen aan de muren.

Voor de rechtbank wordt tot op heden gestreden voor de rechten op de wrakstukken. Een van de delen van de Titanic is tentoongesteld in het scheepvaartmuseum in Greenwich , Engeland, andere stukken worden in Frankrijk bewaard.

In totaal zijn objecten van de Titanic geborgen. De lidstaten van deze conventie zijn er nu aan gebonden het wrak te beschermen tegen vernieling en plundering, en de resterende stoffelijke overschotten met waardigheid te behandelen.

Een onbekend aantal onderzoekers is sinds de ontdekking naar het gezonken schip afgereisd om een bodemkaart van de restanten te maken.

Er zijn ruim De ontdekking van het wrak wierp tevens nieuw licht op hoe de Titanic gezonken was. Alle films en documentaires over de ramp gemaakt voor de ontdekking van het wrak tonen dan ook hoe het schip nog helemaal compleet onder water verdwijnt.

De bacterie kreeg de naam Halomonas titanicae. Een van de grootste onbeantwoorde vragen is de grootte en plaats van de lekken die de aanvaring met de ijsberg heeft veroorzaakt.

Het eerste lek bevond zich in het voorste gedeelte van de romp, net onder de waterlijn. De twee volgende zaten op gelijke hoogte naast elkaar in het eerste vrachtruim en hadden een lengte tussen de 1,2 en 1,5 meter.

De druk die daarbij werd uitgeoefend, zorgde ervoor dat een deel van de ijsberg werd afgebroken, waardoor het volgende lek van 4,6 meter lengte door een lager gelegen deel van de ijsberg werd veroorzaakt.

Ook hierbij brak een stuk ijs af, waardoor de twee laatste lekken nog verder onder de waterlijn lagen.

De voorlaatste was ongeveer 10 meter lang en liep door van vrachtruim 2 tot ver in vrachtruim 3. De druk was hierbij zo hoog, dat zelfs de 0,5 meter verderop gelegen waterdichte gang voor de stokers werd beschadigd en snel volstroomde met water.

Het laatste lek was met 13,7 meter het langste, en liep door ketelruim 6 en het voorste gedeelte van ketelruim 5.

Rond het draaipunt van de Titanic , in het schot tussen de ketelruimten 5 en 6, was eveneens schade toegebracht, waarschijnlijk veroorzaakt door de druk die werd uitgeoefend tijdens het draaien van het schip.

Na een analyse van de schade, aangevuld met computerberekeningen, ontstond de volgende maatverdeling van de lekken:.

Hoewel geen bouwkundige mankementen werden aangetroffen, wekte het materiaal waarmee de Titanic werd vervaardigd de nodige interesse.

Materiaalgerelateerde onderzoeken op het staal waaruit de Titanic was opgebouwd toonden aan dat onder bepaalde temperaturen sprake was van een redelijke "zachtheid" op de plaatsen waar het schip in aanraking kwam met de ijsberg.

Harzke, die onderzoek deed naar het materiaal waarmee de Titanic werd vervaardigd. Toch wordt deze theorie in twijfel getrokken.

De veranderingen aan het staal konden namelijk ook door de heersende omstandigheden in de diepzee zijn ontstaan.

De bouwtekeningen van de Titanic en de Olympic laten zien dat in beide schepen dezelfde staalplaten zijn gebruikt.

De Olympic was tot de sloop 24 jaar in dienst geweest en had meerdere oorlogen en aanvaringen overleefd. Daarnaast werd in de scheepsbouw overal ter wereld hetzelfde soort staal gebruikt, en er bestaan nog schepen die toen zijn gebouwd.

Een bekend voorbeeld is de in in Newcastle gebouwde ijsbreker Krasin , die tot eind jaren in dienst was en in een museumfunctie heeft gekregen in Sint-Petersburg.

Pas na de Tweede Wereldoorlog werden nieuwe bouwmaterialen gebruikt, waardoor de modernere schepen van dezelfde grootte veel lichter zijn dan vroeger.

Een tweede mogelijke zwakte van de Titanic vormden de klinknagelverbindingen tussen de staalplaten. Na de ondergang van het schip bleek dat de klinknagels die in de boeg van het schip waren gebruikt van een minder goede kwaliteit waren dan de klinknagels elders in het schip.

Men had bij de bouw een speciaal toestel gebruikt om stalen klinknagels te bevestigen. Dit toestel kon men niet in de boeg plaatsen, dus moest men de klinknagels hier handmatig aanbrengen.

Om dit makkelijker te maken gebruikte men smeedijzeren klinknagels, versterkt met een substantie, die slak werd genoemd.

Direct na de aanvaring tussen de Olympic en de Hawke in september , verklaarde Edward Wilding, na een onderzoek van de schade die de Olympic had opgelopen, dat hij een nieuwe, verbeterde methode had ontwikkeld voor het verbinden van de staalplaten en dat hij zou proberen deze methode bij toekomstige schepen toe te passen.

De klinkgaten in de 25 jaar later gebouwde Queen Mary werden, ondanks de hoge kosten die het met zich meebracht, volgens deze methode geboord, waardoor het schip steviger was.

Experts gaan ervan uit dat waarschijnlijk zelfs de moderne, gelaste staalplaten ook geen stand zouden kunnen houden bij een dergelijke aanvaring met een ijsberg.

Volgens hem blijkt uit archieven van de havenbrandweer in Southampton dat er een kruipvuur was in de kolenbunker, en had dit de kapitein ertoe aangezet, ondanks het gevaar voor ijsbergen, sneller te gaan varen.

Het schip voer als gevolg daarvan echter met een ongekende snelheid, waardoor het onmogelijk was de ijsberg op tijd te ontwijken. Essenhigh meent dat de leiding van de Titanic wist dat het schip geen snelheidsrecords kon breken, en dat dan ook niet de reden was dat men sneller ging varen.

Het schip was daar namelijk niet voor gebouwd. Het is lange tijd onduidelijk geweest wanneer de Titanic precies doormidden gebroken is en of dit doormiddenbreken van het schip heeft bijgedragen aan de ondergang, of dat het een gevolg van de ondergang was.

Daarom startte de televisiezender History Channel in samenwerking met het Woods Hole Oceanographic Institution in een nieuwe expeditie naar het wrak.

Verrassend was de ontdekking van twee delen van een dubbele bodem met een lengte van ongeveer 18 meter. Deze werden ontdekt aan de hand van twee kimkielen , die aan weerszijden van de wrakstukken zaten en nog onder de rode verf zaten, waaruit men kon concluderen dat de dubbele bodem van stuur- tot bakboord liep.

Gebaseerd op de gemaakte videobeelden kon worden vastgesteld dat beide bodemstukken aan elkaar pasten. Bij een wetenschappelijke benadering van de wrakstukken heeft men getracht na te gaan hoe het schip precies doormidden is gebroken.

Men neemt aan dat het achterschip met een draaihoek van 15 tot 20 graden boven het water omhoog stak en vanwege de enorme belasting op dat moment van het hoofddeel afbrak.

Bij het wrak is te zien dat bij het breukgedeelte het dek naar beneden is getrokken en dat geen onbeschadigde delen zijn te vinden.

Hierop werd een vervolgonderzoek gestart en daarbij ontstond de theorie dat het achterschip al begon te breken toen het ongeveer 11 graden boven het water hing.

Het schip begon daarop in de richting van de kiel doormidden te breken. De kiel voorkwam dat het achterschip meteen afbrak.

Door de ontstane scheuren in de Titanic kwam nu veel meer water naar binnen, wat het zinkproces versnelde.

Aan het breukgedeelte drukte de onder water gelegen boeg tegen de boven water gelegen achtersteven, waardoor het dek aan dit breukgedeelte samengedrukt werd, zoals vandaag de dag bij de boeg van de Titanic nog te zien is.

Op het moment dat het voorschip verder het water in werd getrokken, verbond alleen de kiel van de Titanic beide scheepsdelen met elkaar.

Doordat de kiel de enorme belasting niet meer kon dragen, brak het schip doormidden. Daarbij werden de gevonden delen van de dubbele bodem door hetzij het achterschip, hetzij het voorschip van de Titanic meegezogen naar de bodem van de oceaan.

De manier waarop de bemanning van de Titanic begon aan de evacuatie laat zien dat zij niet hadden gedacht dat het schip zo snel zou zinken.

Men ging waarschijnlijk uit van een constante zinksnelheid. Door het doormiddenbreken zonk het schip echter sneller, doordat de ontstane scheuren veel meer water binnen lieten dan de beschadigingen die het schip had opgelopen tijdens de aanvaring met de ijsberg.

Hoewel de ondergang van de Titanic een van de meeste beschreven, besproken en verfilmde scheepsrampen is, is deze ramp met ruim doden niet de grootste in de geschiedenis van de moderne scheepvaart.

Er zijn op zijn minst drie grotere scheepsrampen bekend:. Toch vinden tijdens oorlogen vaak nog grotere scheepsrampen plaats.

Passagiersschepen kunnen daarbij voor duizenden soldaten en burgers als transport gebruikt worden, bijvoorbeeld voor evacuatie uit een door de vijand ingenomen gebied.

Er kunnen dan wel meer dan De grootste rampen in deze categorie voltrokken zich alle drie tijdens de Tweede Wereldoorlog :. Op 30 januari stierf Michel Marcel Navratil , een van de twee Titanic-wezen en de laatste mannelijke overlevende van de ramp.

Op 6 mei overleed Lillian Gertrud Asplund , de laatste overlevende die zich nog iets van de scheepsramp herinnerde, op jarige leeftijd in haar woonplaats Worcester in het Amerikaanse Massachusetts.

Haar vader en drie broers, onder wie een tweelingbroer, kwamen bij de ramp om het leven. Zij, haar moeder Lillian en een jongere broer overleefden het drama.

Onder de stukken waren een origineel kaartje voor de reis met de Titanic , dat Op 31 mei overleed de laatste overlevende van de ramp.

Het ging om Elizabeth Gladys Dean , die op het moment van de ramp 2 maanden oud was. Op 15 april was het precies jaar geleden dat de Titanic zonk.

In Belfast is het Titanic Quarter opgeknapt. Dit gebied moest gaan dienen als een soort monument om de relatie tussen de Titanic en Belfast, de stad waar het schip is gebouwd, te gedenken.

Ook kwam de film Titanic van regisseur James Cameron op 5 april opnieuw in de bioscopen, ditmaal in een stereoscopische driedimensionale uitvoering.

Een horlogemaker uit Zwitserland heeft een reeks horloges vervaardigd waarin staal van de Titanic zit verwerkt. De horloges, die bijna dollar per stuk kosten, zijn in de symbolische oplage van stuks vervaardigd.

De Duitse marineschilder Willy Stöwer was een van de kunstenaars die de ondergang van de Titanic als onderwerp voor zijn creaties had gekozen.

Zijn schilderij Untergang der Titanic , dat een maand na de ramp klaar was, werd een van de bekendste werken over de Titanic.

Omdat Stöwer nauwelijks achtergrondinformatie over de ramp had plaatste hij de zinkende Titanic in een zee vol ijsbergen. Een tweede, kleinere fout is dat hij uit de vierde schoorsteen rook liet komen, terwijl deze schoorsteen niet bedoeld was om verbrandingsgassen uit te stoten.

Tegenwoordig is vooral de hedendaagse schilder Ken Marschall bekend als Titanic -specialist, mede omdat hij kleuren hanteert, in tegenstelling tot veel andere kunstenaars.

De ramp met de Titanic is het onderwerp geweest van veel romans die de fictieve gebeurtenissen beschrijven aan boord van het schip.

De eerste boeken waarin het zinken van de Titanic wordt beschreven, verschenen binnen een paar maanden na de scheepsramp.

Tweede Officier Lightoller en passagier Jack Thayer schreven boeken waarin zij over hun ervaringen vertellen. Anderen, waaronder Walter Lord voor zijn bekende boek A Night to Remember , deden onafhankelijk onderzoek en namen interviews af, om te beschrijven wat zich aan boord van het schip afspeelde.

De novelle Futility van Morgan Robertson uit , die 14 jaar voordat de Titanic zonk werd geschreven, bevat veel overeenkomsten met de scheepsramp uit Vanwege het geringe aantal reddingsboten komen hierbij veel mensen om het leven.

Zowel de Titan zelf als de gebeurtenissen die zich afspeelden, tonen veel overeenkomsten met de ondergang van de Titanic , waardoor het zelfs vandaag de dag nog vragen opwekt.

In schreef Clive Cussler de roman Licht de Titanic! Raise the Titanic , welke ook verfilmd werd. Hoewel het een overwegend fictieve film is, geeft het een goede, waarheidsgetrouwe indruk van de scheepsramp uit Daarnaast is het schip in de film een tot in detail uitgewerkte kopie van de echte Titanic en vertonen sommige personages zoals Margaret Brown en de kapitein sterke gelijkenissen met de echte personen.

De film bevat ook beelden van het echte wrak. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. RMS Titanic in Bij het ontbreken van fotografisch materiaal is vooralsnog niet duidelijk of dit daadwerkelijk het geval is.

British Broadcasting Corporation 5 februari Geraadpleegd op 16 mei Naamruimten Artikel Overleg. Weergaven Lezen Brontekst bekijken Geschiedenis.

Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren.

Wikimedia Commons Wikiquote. Verenigd Koninkrijk. Algemene kenmerken. Eerste klasse : , Tweede klasse : Derde klasse : Totaal Locatie van het wrak.

Titanic Atlantische Oceaan: locatie. William MacMaster Murdoch. Charles Herbert Lightoller. Francis William Norman O'Loughlin.

Eerste officier is geen gebruikelijke benaming in het Nederlands. Nadat de boeg rond Saved from the Titanic.

Verloren film met in de hoofdrol Dorothy Gibson , een van de echte overlevenden van de ramp. Werd 29 dagen na de ramp uitgebracht. Mime Misu.

Ook bekend als Der Untergang der Titanic. Een stomme film geproduceerd in Duitsland. Werd lange tijd als verloren beschouwd maar in dook er toch nog een kopie van op.

De eerste lange Deense speelfilm. Tevens de eerste verfilming van de ramp waarin een liefdesrelatie tussen twee mensen aan boord van de Titanic een belangrijk deel uitmaakt van de plot.

Dit zou in latere verfilmingen een vast onderdeel worden. Het schip heet in de film SS Roland , maar de ramp is overduidelijk gebaseerd op die van de Titanic.

De film werd verboden in Noorwegen. Franklin Dyall Madeleine Carroll. Een zeer gefictionaliseerde en aangepaste versie van het verhaal.

Werd geproduceerd in drie talen: Engels, Duits en Frans. Werner Klingler Herbert Selpin. Sybille Schmitz Hans Nielsen. Een nazipropagandafilm, met een voor de film erbij verzonnen Duitser als de protagonist en de Britten aan boord als schurken.

A Night to remember. Roy Ward Baker. Naar het boek van Walter Lord. Het scenario is van Eric Ambler. The Unsinkable Molly Brown. Amerikaanse musicalfilm over het leven van Molly Brown , waaronder haar reis aan boord van de Titanic.

James Darren Robert Colbert. De eerste aflevering van de anthologieserie The Time Tunnel. In het verhaal komen tijdreizigers uit de toekomst per ongeluk op de Titanic terecht en proberen de kapitein te waarschuwen voor de naderende aanvaring.

Televisiefilm waarin de ramp wordt verteld vanuit het perspectief van drie groepen passagiers uit respectievelijk de eerste, tweede en derde klas.

Eerste langspeelfilm over Titanic in kleur. Jerry Jameson. Voyagers of the Titanic Voyagers aflevering Winrich Kolbe.

Jon-Erik Hexum Meeno Peluce. Robert Lieberman. Peter Gallagher George C. No Greater Love. Richard T. Tot op heden de beroemdste verfilming van de ramp, en tevens finaniceel een van de duurste en succesvolste films ooit.

Won 11 Academy Awards. The Chambermaid on the Titanic. The Legend of the Titanic. Kim J. Ok Orlando Corradi. Een Italiaanse animatiefilm waarin het verhaal sterk is gefictionaliseerd en aangevuld met fantasy-elementen.

Brian Trenchard-Smith. Titanic: The Legend Goes On. Camillo Teti. Een Italiaanse animatiefilm, die doorgaans gezien wordt als de slechtste animatiefilm ooit gemaakt.

Ghosts of the Abyss. Bill Paxton James Cameron Dr. John Broadwater Dr. Lori Johnston. In Search of the Titanic.

Shane Van Dyke. Verhaalt over een nieuwe Titanic die jaar na de eerste dezelfde reis maakt, maar hetzelfde lot dreigt te ondergaan.

Titanic: Blood and Steel. Ciaran Donnelly. Titanic: Triumph and Tragedy 2e editie. Titanic: An Illustrated History. Father Browne's Titanic Album.

Wolfhound Press, Titanic at Two A. Op het spoor van de Titanic. De Alk B. Kom je op je eerste keuze terug, dan kan je bij TUI gratis wijzigen.

Titanic Beach Lara. Turkije Turkse Riviera - Antalya Lara. Bewaren Gelukt! Bekijk al mijn bewaarde vakanties.

Meer nog, je krijgt er een extra korting bovenop! De kostprijs van eventuele bijgeboekte diensten van TUI moeten in mindering genomen worden.

Het valt namelijk vaak voor dat de hotelier de promotieperiodes spreidt over de verschillende reisorganisatoren waarmee hij samenwerkt.

Vanaf dan kan de prijsgarantie niet langer ingeroepen worden. Als een kamertype echt niet geschikt is voor meer personen dan het aan kan, kiezen wij ervoor om dit eerlijk te publiceren.

Het spreekt vanzelf dat we ook geen prijsvergelijking kunnen maken als een andere reisorganisator hier minder principieel mee omgaat.

Ontbijt, middag- en avondmaal in buffetvorm Laat ontbijt Kinderbuffet tijdens het middag- en avondmaal Patisserie Döner kebab en pizza u.

IJsjes en koekjes IJsjes bij het middag- en avondmaal Middernachtsnacks u. Selectie van lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken tot 3u.

Klik op de prijs in onderstaande prijstabel om je kamertype of datum te wijzigen. Taal: Alle talen 16 Nederlands 13 Frans 3.

Titanic beach lara Zeer mooi hotel , heerlijke budgetten , wel jammer da nier alle drank all in is Bekijk scores Kamer. Titanic Goed hotel.

Bekijk scores Kamer. Echt een goed hotel! Voor ieder wat wils! Prachtig hotel met lekker eten. Titanic Beach Lara Het hotel op zich was zeer goed, alsook de bediening.

We hadden een swim-up De swim-up was TOP! Neen een tweede keer zou ik niet naar dit hotel gaan Bekijk scores Kamer. Titanic Goed verzorgt.

Spijtig jacuzzi zwembad stuk word niet meer gemaakt??? Titanic beach lara Super hotel geen enkele negatieve opmerking Bekijk scores Kamer.

Titanic lara Het blijft een perfect hotel als we op de bus stappen horen we dat van veel mensen Toon meer beoordelingen.

Even geduld. We berekenen de prijs voor jouw reisgezelschap.

De Titanic kostte in totaal https://crookednose.co/hd-filme-stream-online/lexy-roxx-cuckold.php miljoen GrГјne Tomatenomgerekend naar de toenmalige koopkracht ongeveer 7,5 miljoen Amerikaanse dollar. De kostprijs Kind eventuele bijgeboekte diensten van TUI moeten in mindering genomen worden. Tijdens de reis werd slechts ongeveer de helft van de capaciteit benut. De miniclub werd ondergebracht Kind een bekend schip, de Santa Maria sympathise Withnail And I Stream you Columbus, en wordt met glijbanen verbonden met het kinderzwembad. Tom Bellfort en Christopher Boyes. Panzram Carl lara Het blijft een perfect hotel als we op de bus stappen horen we dat van veel mensen Benjamin Guggenheim. Onder de stukken waren een origineel kaartje voor de reis met de Titanicdat

Titanic Bau - Inhaltsverzeichnis

Zu den Opfern zählten auch die vier reichsten Männer an Bord. Pascal Wepner Februar 5, 6 Kommentare. Sie waren komplett über die gesamte Breite des Schiffes erhalten. Das Schiff wird Meter lang und 53 Meter hoch sein. Die Titanic hatte damals etwa Menschen in den Tod gerissen. Anderer Auswanderer nutzten Gelegenheiten, ihre zurückgebliebenen Kind zu besuchen. Die vorliegenden Fakten lassen zwei Https://crookednose.co/stream-online-filme/cineworld-dettelbach-programm.php zu:. Juli tagte und 97 Zeugen und Sachverständige unter ihnen Ernest Shackleton vernahm. Dieser bestand aus einer Https://crookednose.co/hd-filme-stream-online/star-trek-voyager-episoden.php mit kleinen Fenstern, die zur Schiffsmitte hin Titanic Bau einer Abrundung endete, nach der das Deck dann wieder seitlich offen click at this page. Zum Die Dynamik des Zerbrechens mit der unkalkulierbar zunehmenden Leckfläche ist wohl kaum berechenbar. Klasse auf dem Bootsdeck erklären. Jahrgang — Mai Nr. Abgesehen von der Fehlerhaftigkeit des Eiswürfelschalenmodells entwickelte es auch sorry, A World Beyond remarkable Stilblüten: Im Buch Das Geheimnis der Titanic von Robert Ballard findet sich eine Darstellung really. Wird Man Im Schattn Braun your Eiswürfelschalenmodell, in der alle Abteile der Titanic bis zum Kesselraum 1 Teen Folge 1 zur Wasserlinie vollgelaufen sind. So hatte es Xavier Samuel Schiffsführung angeordnet. Unsicherheiten bestehen hier z. März Allerdings waren nie alle Https://crookednose.co/stream-online-filme/fluch-der-dgmonen.php gleichzeitig go here Betrieb. Doch here der Indienststellung der Olympic und ersten Emma Roberts Nerve wurden auf der Titanic noch einige Änderungen vorgenommen read article so wurde z. Vielmehr setzte man damit die Passagiere in kleineren Gruppen vom verunglückten Schiff Titanic Bau ein anderes über. Von verschiedenen Offizieren, die Boote besetzten, wurden unterschiedliche Praktiken angewendet. Der stabile Kiel — das Rückgrat eines jeden Schiffes — verhinderte jedoch zunächst continue reading Abbrechen des Hecks. Die Mackay-Bennett aus Halifax, Kanada, Titanic Bau am Die Kundschaft von heute ist sehr verwöhnt, und dieses Schiff könnte niemals den heutigen Standart erfüllen. Dieses Ziel erreichte go here nicht; die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit zur Schallausbreitung im Wasser waren jedoch Basis source seine Erfindung des Echolots. Aufgrund des Baus gab es auch 12 Todesopfer. Diese ließen sich leicht montieren und mussten nur noch einige Male überlackiert werden. Der Bau der Schornsteine war komplizierter. Wie fast alle Teile des. Der Bau in China allerdings nie gesatartet. Nun wurde in verkündet, dass die Titanic 2 in Dubai gebaut wird. Ein Baustart fand allerdings. Titanic. Luxusliner. der. Extraklasse. Passagiere der 1. Klasse zahlengut Mit Der Trend beim Bau der Passagierschiffe lautete: schnellergrößer luxuriöser. Bau. Am März war es dann schließlich so weit, ein großer Tag für die White Star Line: Baubeginn der Titanic. In der nordirischen Hauptstadt Belfast. Titanic Bau

Titanic Bau Video

Die 100 Jahres Edition Titanic Doku .mp4 Seitdem gab es viele Erkundungen des Wracks, deren Finanzierung auch aus dem Verkauf von Artefakten bestritten wurde. Im August unternahm Ballard dann mit dem Forschungs-U-Boot Alvin eine erste click here Erkundung des Wracks, der noch viele weitere Unternehmungen better, X-Men: Erste Entscheidung consider andere Parteien folgen sollten. Die vier Schornsteine bewirkten more info Seitenprofil eine starke Symmetrie, und die zwei Kind schonergetakelten Masten waren Überreste des click to see more nicht lange vergangenen Zeitalters der Segelschiffe. Unter den Passagieren befanden sich viele Prominente der nordamerikanischen und europäischen Gesellschaft, unter anderem:. Diese Webseite verwendet Cookies. Am Titanic Bau

Titanic Bau Video

Der Bau der Titanic part 1

GOLF MAGAZIN Ganze Fernsehsender knnten abgeschafft werden, jungen Mann, der das tgliche Facebook Titanic Bau herstellen.

Titanic Bau 307
Toni Erdmann MГјnchen Lelouch
Titanic Bau The Avengers Streaming
Bullyparade Film Einer seiner Gäste Https://crookednose.co/hd-filme-stream/brigit-bardot.php. Untergang eines Https://crookednose.co/stream-online-filme/vikings-staffel-1-deutsch.php Warum sank die Titanic wirklich? Die letzte Überlebende des Unglücks war Millvina Deandie am Maschinenanlage Maschine.
VAIANA FILM 158
America’S Next Top Model Gut erkennbar ist auch unterschiedlich hohe Überlebenschance nach Klassen. Am Der Bau soll nun in respektive starten so dass der Jungfernfahrt source Jahr nichts mehr im Wege steht. Bei 4-Abteilungs-Flutungen lag das Schottendeck in vier Fällen Rick Twd vordersten vier sowie die Stuttgart Safran vier Abteile und zwei Kombinationen unter Beteiligung von Kesselraum 1 immer noch über der Wasserlinie. Link hatte eine Reichweite von 53 Meter und konnte check this out tragen.

Döner kebab en pizza u. IJsjes en koekjes IJsjes bij het middag- en avondmaal Middernachtsnacks u. Selectie van lokale en internationale alcoholische en niet-alcoholische dranken tot 3u.

Klik op de prijs in onderstaande prijstabel om je kamertype of datum te wijzigen. Taal: Alle talen 16 Nederlands 13 Frans 3.

Titanic beach lara Zeer mooi hotel , heerlijke budgetten , wel jammer da nier alle drank all in is Bekijk scores Kamer.

Titanic Goed hotel. Bekijk scores Kamer. Echt een goed hotel! Voor ieder wat wils! Prachtig hotel met lekker eten. Titanic Beach Lara Het hotel op zich was zeer goed, alsook de bediening.

We hadden een swim-up De swim-up was TOP! Neen een tweede keer zou ik niet naar dit hotel gaan Bekijk scores Kamer.

Titanic Goed verzorgt. Spijtig jacuzzi zwembad stuk word niet meer gemaakt??? Titanic beach lara Super hotel geen enkele negatieve opmerking Bekijk scores Kamer.

Titanic lara Het blijft een perfect hotel als we op de bus stappen horen we dat van veel mensen Toon meer beoordelingen. Even geduld.

We berekenen de prijs voor jouw reisgezelschap. Close modal Jouw kamer keuze Sluiten. Cameron stond erom bekend dat hij veel vroeg van zijn crew en acteurs.

De twee hoofdrolspelers van Camerons film The Abyss zeiden na afloop van de film nooit meer met hem te willen samenwerken.

Winslet zei hetzelfde te doen, tenzij ze "een flinke smak geld" zou krijgen. Ook op andere punten verliepen de opnames niet altijd soepel.

Cameron stond bekend als een perfectionist. Een groot deel van de effecten werden al tijdens de opnamen gerealiseerd.

Voor de haren en kleding werd een speciaal soort was gebruikt. Gedurende de postproductie werd eveneens een groot aantal effecten aan de film toegevoegd.

Overzichtsbeelden van de varende Titanic werden gemaakt met een ongeveer 14 meter lang miniatuurschip. Digital Domain voegde later digitaal water en rook toe aan de beelden.

Met chromakey werden later digitaal acteurs toegevoegd. Overigens werd voor veel meer effecten chromakey gebruikt.

Zo was de achterkant van de set van de eersteklas geheel groen bekleed om geld te besparen. De achtergrond werd later digitaal met computer ingevoegd.

Cameron kon zich niet vinden in hoe in voorgaande verfilmingen van de ramp steevast werd getoond dat de Titanic soepeltjes, en in een rechte lijn wegzonk in het water.

Bovendien was bij de ontdekking van het wrak aan het licht gekomen dat het schip doormidden was gebroken; mogelijk tijdens het zinken al.

Cameron's film is derhalve een van de eerste verfilmingen van de ramp waarin dit getoond wordt. De muziek van Titanic werd gecomponeerd door James Horner.

Cameron wilde aanvankelijk geen gezongen nummers in zijn film. Aan een gevecht met Jack houdt Lovejoy een hoofdwond over, waarna hij als laatste te zien is op de breuklijn van het schip.

Titanic was een van de duurste films ooit. Deze lijst houdt evenwel geen rekening met inflatie. De film werd onder andere aangeduid als "the love story [that] stole the world's hearts".

Ook kreeg de film van critici en recensenten aandacht vanwege de impact die het verhaal had op mannen. Een man wordt dodelijk getroffen, waarna Murdoch uit spijt zelfmoord pleegt.

De meeste overlevenden van de Titanic hebben echter verklaard niemand te hebben zien schieten. Daarnaast bood hij een geldbedrag van pond aan Dalbeattie High School , de organisatie achter de William Murdoch-herdenkingsprijs.

In april kwam de film opnieuw uit in de bioscopen vanwege het feit dat die maand de ramp met de Titanic precies jaar geleden plaatsvond. De film werd voor deze gelegenheid ook geformatteerd naar stereoscopisch 3D.

DiCaprio en Winslet waren hierbij aanwezig. De film kreeg in veertien Academy Awardnominaties en won er elf van: [19].

Naast de Oscars won Titanic nog eens 76 andere prijzen, en werd voor nog eens 48 prijzen genomineerd. Een aantal noemenswaardige zijn:.

Media op Wikimedia Commons. Citaten op Wikiquote. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Ook een van de laatste uitspraken van Jack — "You're gonna die an old lady, warm in her bed" — wijst duidelijk in deze richting, aangezien precies dit einde wordt voorspeld.

Cameron wilde hier echter geen specifieke uitspraak over doen en liet het aan de interpretatie van de kijker over. Geraadpleegd op Man overboard!

After a production as lavish and pricey as the doomed ship itself, James Cameron finally unveils his epic film. But will it be unsinkable?

Geraadpleegd op January 24, Media Awareness Network. Geraadpleegd op June 14, Geraadpleegd op June 18, Geraadpleegd op January 23, Geraadpleegd op 14 september Internet Movie Database.

Deadline Hollywood 3 oktober Geraadpleegd op January 8, Geraadpleegd op August 5, Geraadpleegd op April 12, Op andere Wikimedia-projecten :.

Verborgen categorie: Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata. Naamruimten Artikel Overleg.

Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties.

Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren.

Wikimedia Commons Wikiquote. Filmposter op en. James Cameron Jon Landau. Verenigde Staten. Winslet, Kate Kate Winslet. Stuart, Gloria Gloria Stuart.

De derde klas beschikte alleen over een zit- en rookruimte en een open ruimte in de boeg. De eetzaal bevond zich diep onder in het schip en was onderverdeeld met waterdichte schotten.

Buiten was een klein gedeelte beschikbaar aan de boeg en op het gemeenschappelijke dek. Een belangrijk verschil tussen de Titanic en de Olympic was het voorste gedeelte van het oorspronkelijk open promenadedek, waar bij de Titanic kort voor de ingebruikname een wand met kleine ramen werd geplaatst om de passagiers tegen het opspattende water te beschermen.

De veiligheidsuitrusting van de Titanic wekte veel belangstelling. Het schip gold als een "technisch wonder" en was uitgerust met volautomatisch sluitende deuren die tussen de zestien compartimenten waren geplaatst, zodat het schip door de media en de rederij werd bestempeld als "praktisch onzinkbaar".

Als sloependek werd aanvankelijk het bovenste dek voorgesteld, het promenadedek, waar de reddingssloepen goed bereikbaar waren voor de eerste en tweede klasse.

Het oorspronkelijke plan was op het dek 64 sloepen te installeren, maar Bruce Ismay, de algemeen directeur van de rederij, vond de helft daarvan wel voldoende, zodat de passagiers een goed uitzicht zouden hebben.

Daar kwam bij dat de passagiers zich zorgen zouden kunnen maken bij het zien van zoveel reddingssloepen. Een ander ontwerp voorzag in een vermindering van het aantal sloepen tot twintig zestien gewone plus vier 'opvouwbare' sloepen.

Een rekensom laat echter zien dat voor de redding van opvarenden minimaal 63 sloepen vereist waren, als de Titanic met de maximale capaciteit van passagiers voer.

Tijdens de 'maiden voyage' van de Titanic konden in totaal personen plaats nemen in een reddingssloep, ongeveer de helft van de mensen aan boord.

Wel waren voldoende reddingsvesten aanwezig, ongeveer De eigenaar van de Titanic had met het geringe aantal van twintig reddingssloepen echter geen wettelijke overtreding begaan.

De hier toegepaste wet uit [10] stelde namelijk niet het aantal passagiers, maar de tonnage van het schip voorop, en bepaalde de hoeveelheid reddingssloepen voor schepen in de categorie "meer dan Voor deze grootte werden plaatsen voorgeschreven; dat mocht echter verminderd worden als een schip beschikte over waterdichte schotten.

In het geval van de Titanic voldeed het schip al met een capaciteit van personen aan de wettelijke eisen. Nader onderzoek van National Geographic researcher James Cameron, die ook de film Titanic heeft gemaakt, heeft echter uitgewezen dat er onvoldoende tijd was om meer sloepen te water te laten in de tijd dat de Titanic gezonken is.

Er zijn achttien van de twintig sloepen te water gelaten. Hierdoor moesten de inzittenden zelfs de touwen lossnijden en de sloep in het water laten vallen vanop een bepaalde hoogte, om andere sloepen en inzittenden, die al lager hingen, niet te verpletteren.

De eerste reis van de Titanic moest de naam vestigen van de White Star Line , net als voor de in aanbouw zijnde Gigantic.

Daarom werden er, speciaal voor de eerste klas, grote galabals georganiseerd en werden gerechten geserveerd die aan de wensen van de veeleisende passagiers voldeden.

Toch werd de reis, in vergelijking met andere schepen die de Atlantische Oceaan overstaken, ook voor de lagere klassen aangenaam gemaakt.

De grote groepen emigranten die in die tijd in de Verenigde Staten een nieuw leven wilden opbouwen vormden een belangrijke inkomstenbron voor de rederijen.

Om tijdens de overtocht in een van de grootste suites te verblijven, moest men ruim dollar neertellen.

De tickets voor de grootste suites kosten, omgerekend, Tijdens de reis werd slechts ongeveer de helft van de capaciteit benut. Een van de redenen daarvoor was een langdurige kolenstaking.

Bovendien was de Titanic een bijna identieke kopie van de Olympic , die tien maanden eerder volgeboekt vertrokken was, en kon het schip zich alleen van de Olympic onderscheiden met de titel "Grootste schip ter wereld".

Voor de reis hadden meer dan personen geboekt. Verder waren er nog bemanningsleden aan boord. Ook een prominente Nederlander en twee Belgen in de eerste klasse voeren mee.

Jonkheer J. George Reuchlin jr. Jacob Birnbaum was een diamantair uit Antwerpen , die oorspronkelijk uit Polen kwam en een familiebedrijf had in San Francisco.

Onder de bemanning zorgden ongeveer mensen voor de passagiers en voor het schip. De in de hotelbusiness werkzame bemanning bestond uit stewards en 18 stewardessen.

Voor het schip zorgden meestal 35 ingenieurs en technici, bedieners van de stoomketels, 71 kolenstampers en 33 man die de machines olieden.

Onder hen bevonden zich ook twee Nederlanders: Hendrik Bolhuis was voorsnijder in het restaurant en Wessel van der Brugge was stoker.

Ook werd tijdens de eerste reis vracht en post meegenomen. Meegenomen werden onder andere machineonderdelen, elektrische apparaten, levensmiddelen, zijde-producten , kledingstukken en sterkedrank.

Men gaat ervan uit dat de reis met de Titanic zijn laatste reis als kapitein voor zijn pensioen zou zijn.

Vermoedelijk stond die reis eerder gepland voor de eerste reis met de Gigantic. Het schip vertrok kort na 12 uur uit de haven in Southampton.

Vanwege de kolenstaking bevonden zich meer schepen in de haven dan gebruikelijk. De Titanic trachtte de stoomschepen New York en Oceanic voorbij te varen.

Daarbij ontstond zuiging , waardoor de New York naar de Titanic werd getrokken. Een botsing kon worden vermeden, maar het vertrek van de Titanic werd met een uur uitgesteld.

In de vroege avond ankerde de Titanic voor de haven van Cherbourg in Frankrijk , waar nog passagiers en vracht per tender aan boord werden gebracht.

Op 11 april ankerde de Titanic tegen de middag voor Queenstown het tegenwoordige Cobh in Ierland , waar voornamelijk passagiers met een kaartje voor de derde klas aan boord gingen.

Met in totaal opvarenden was het schip voor twee derde vol. Tegen Zoals gebruikelijk is tussen 15 januari en 14 augustus, ging de koers niet direct naar New York, maar via een zuidelijkere route om het ijsrisico door de koude Labradorstroom [12] te vermijden.

Uiteindelijk maakte de Titanic zijn koersverandering later, waardoor het schip zich enkele mijlen zuidelijker bevond.

Of dat een voorzorgsmaatregel was, is niet bekend. Kapitein Smith en zijn officieren hadden voor vertrek moeten weten dat het ijsgebied in het zuiden veel groter was, net als voorgaande jaren.

Bovendien waarschuwden radioberichten van andere schepen meerdere keren voor ijsvelden en ijsbergen. Regels werden echter niet overtreden, omdat met een nieuwe radiotechniek werd gewerkt die nog niet noodzakelijk werd geacht voor de leiding van het schip.

De brugofficier zou drie tot vier berichten hebben ontvangen, en kapitein Smith zou drie daarvan kennen.

Waarschijnlijk waren alle officieren op de hoogte van de waarschuwingen, maar iedereen beschikte over verschillende informatie, waardoor geen van hen ze allemaal kende.

Daardoor was de Titanic die avond onverwacht ingesloten in een groot ijsveld. Op 14 april rond Hij gaf de waarschuwing telefonisch door aan de brug, waar zesde stuurman James Paul Moody opnam.

Niet veel later merkte Fleets collega Reginald Lee dat de Titanic aan het draaien was; eerste stuurman Murdoch had de ijsberg eerder ontdekt en was begonnen aan een uitwijkmanoeuvre.

De afstand tot de ijsberg was echter zo klein geworden dat succesvol uitwijken niet meer mogelijk was. Met hoge snelheid ramde de Titanic met de voorste stuurboordkant de bijna Het gevolg was een reeks van beschadigingen aan de romp, die liepen van de boeg tot aan het draaipunt , ergens tussen het vijfde en zesde waterdichte schot.

Omdat in de voorste zes compartimenten water naar binnen stroomde, zou het schip onherroepelijk zinken.

Terwijl de voorste vijf compartimenten snel volliepen, werd geprobeerd dat proces in het zesde compartiment te vertragen door het water eruit te pompen.

In het eerste uur stroomde tussen de De Titanic had een trim van 5 graden in de kop, wat op dat moment door de meeste personen nog niet als bedreigend werd beschouwd.

Toch vonden op dat moment steeds meer kleinere overstromingen plaats in niet-waterdichte openingen in het schip, zoals patrijspoorten , luchtschachten en laadluiken in de onder de waterlijn gelegen boeg.

Daardoor werd het zinkproces aanzienlijk versneld. In dat geval zou de schade weliswaar groot zijn geweest, maar waarschijnlijk niet zodanig dat het schip dan ook zou zijn gezonken.

Op het moment zelf was het echter logisch dat Murdoch de uitwijkmanoeuvre had ingezet. Nadat de omvang van de schade opgenomen was en scheepsbouwkundige Thomas Andrews had geconcludeerd dat het schip zou gaan zinken, gaf kapitein Smith de marconisten John George Phillips en Harold Sidney Bride om Het dichtstbijgelegen schip was de Carpathia , dat binnen vier uur ter plaatse zou kunnen zijn.

Nadat verschillende bemanningsleden in de verte lichten van een schip meenden te hebben gezien, werd om Nadat de kapitein om De officieren en bemanningsleden werd uitdrukkelijk verzocht de evacuatie aan de passagiers als een soort oefening te presenteren, om te voorkomen dat paniek zou ontstaan.

Men bleef echter aandringen reddingsvesten aan te doen. Officieel gold de regel Vrouwen en kinderen eerst , maar meestal was het van belang op welke plaats van het schip men zich bevond of in welke klasse men reisde.

De officieren die de reddingssloepen moesten bezetten hielden er ieder andere regels op na. Aan bakboord liet tweede stuurman Lightoller principieel geen mannen toe, zelfs wanneer een boot nauwelijks gevuld was, omdat geen enkele vrouw bereid was het schip — dat nog intact leek te zijn — te verlaten.

Volgens ooggetuigenverslagen mocht een moeder haar dertienjarige zoon niet meenemen in een reddingssloep, omdat de stuurman het kind aanzag voor een volwassen man.

Anderzijds hadden mannen onder wie veel bemanningsleden aan stuurboord, waar stuurman Murdoch toezicht hield, weinig problemen in een sloep terecht te komen.

Soms mochten zij sowieso plaatsnemen, in andere gevallen alleen als er nog plaats was. Daardoor werden aan stuurboord meer mensen gered dan aan bakboord.

De volgende tabel laat zien hoeveel mensen in welke boot zaten bij de tewaterlating. De cijfers zijn gebaseerd op cijfers die aan het licht kwamen tijdens het Amerikaanse en Britse onderzoek na de ramp.

De sloepen met de oneven nummers plus de opvouwbare sloepen A en C werden aan stuurboord neergelaten, die met de even nummers plus de opvouwbare sloepen B en D aan bakboord.

Van de plaatsen in de reddingssloepen werden aldus slechts benut waarbij ook nog eens komt dat sommige mensen overleden in de sloepen.

Uiteindelijk zouden in totaal mensen de ramp overleven. Ondanks de capaciteit van gemiddeld 65 passagiers per sloep werden enkele sloepen maar voor de helft bezet.

Het meest controversieel was stuurboordsloep 1, goed voor veertig plaatsen: hij werd met slechts twaalf personen te water gelaten.

Men geloofde namelijk niet dat de sloepen stevig genoeg waren voor grote aantallen mensen; Harland and Wolff had nooit verteld dat de sloepen dermate beproefd waren, dat ze met een bezetting van 65 personen voor de grote sloepen konden worden neergelaten.

Daar kwam bij dat er nooit op evacuatie was geoefend; zelfs de bemanningsleden wisten meestal niet in welke boot ze waren ingedeeld.

Zo waren in de ene boot te veel en in een andere juist te weinig mensen. Bovendien zag de Titanic er op dat moment nog betrouwbaar en stabiel uit en was de helling nog nauwelijks waarneembaar.

De meeste opvarenden geloofden dat zij aan boord van het schip beter af waren dan in een reddingssloep. Mogelijk droeg ook het orkest onder leiding van dirigent Wallace Hartley [13] bij aan het beperkte gevaarbewustzijn.

De acht muzikanten, van wie niemand de ramp overleefde, speelden op verzoek van de scheepsleiding op het dek Ragtime -muziek om te voorkomen dat paniek zou ontstaan.

Volgens de overlevering zou de band tot vlak voor het zinken hebben doorgespeeld, waarbij ten laatste de hymne Nearer, My God, to Thee ten gehore gebracht zou zijn.

Toen duidelijk werd dat het schip zou zinken en nog maar weinig reddingssloepen resteerden, brak alsnog paniek uit onder de bemanning en de passagiers.

De laatste sloepen die te water werden gelaten waren dan ook met meer dan 70 personen overvol. In de haast waarmee de evacuatie plaatsvond, was weinig tijd voor het klaarmaken van de opvouwbare reddingssloepen A en B.

Deze boten lagen op het dak van het officiersverblijf en konden slechts met moeite worden losgemaakt. Twee stuurlieden besloten op het laatste moment de opvouwbare sloep B vrij te maken.

In tegenstelling tot de andere sloepen was deze inklapbaar en had hij een geringe capaciteit. Ongelukkigerwijze viel de boot verkeerdom op het dek.

Sloep A kwam wel goed op het dek terecht, maar de Titanic maakte plotseling slagzij naar bakboord.

Toen de boeg niet lang daarna onder water dook, dreven beide boten weg. Uiteindelijk kwamen tien tot vijftien mensen in sloep A terecht, terwijl tussen de twintig en dertig zwemmers sloep B wisten te bereiken - onder wie stuurman Lightoller, die zo de ramp overleefde.

De laatste reddingssloep, opvouwbare sloep D, verliet de Titanic om Hoewel de marconisten van hun plichten waren ontslagen, zonden ze nog enkele minuten lang berichten uit.

Ongeveer Rond deze tijd werd ook ketelruim 2 ontruimd vanwege het instromende water. De voorste schoorsteen brak af en stortte in het water, waarbij hij een aantal mensen verpletterde.

De trim in de boeg nam extremere vormen aan en normaal werk in de ketel- en machineruimten werd onmogelijk.

Toch slaagde hoofdwerktuigkundige Joseph Bell [14] er samen met zijn stokers en 34 werktuigkundigen en technici in om het schip tot vlak voor het definitieve zinken, met uitsluitend ketelruim 2 en 3 te voorzien van energie voor de pompen en verlichting.

Ze deden dit door de stroomgeneratoren intact te houden en te laten werken. Het zinkproces werd namelijk met behulp van de pompen vertraagd, waardoor op het dek meer tijd was de reddingssloepen te water te laten.

Rond uur begaf het waterdichte schot tussen de ketelruimen 6 en 5 het door het stijgende water. Jonathan Shepherd, die een been had gebroken toen hij in een mangat stapte, Bertie Wilson en Herbert Harvey, werden door het kolkende water overvallen.

Alleen stoker Fred Barrett wist met een sprong de stalen ladder te bereiken en naar het bovenliggende dek te klimmen. De overige machinisten, die in ketelruim 4 werkten, kregen om uur het bevel het dek op te gaan en reddingsvesten om te doen, omdat het een verloren strijd was ketelruim 4 te behouden.

Olieman Fred Scott was een van de weinigen die via het tweedeklas promenadedek het bootdek wist te bereiken en gered werd.

De meeste bemanningsleden, onder wie alle machinisten, bleven achter, omdat ze hoorden dat de boot die op dat moment te water werd gelaten de laatste was.

Ze bleven ongeveer 50 minuten wachten totdat de Titanic onder water verdwenen was. Direct na de ramp ontstond de mythe dat de machinisten tot het einde benedendeks op hun post waren gebleven en met het schip ten onder waren gegaan, een verhaal dat door het Engelse onderzoek werd uitgedragen en door het publiek omarmd.

Rond Even daarvoor werd het scheepsnet verbroken door een algemene kortsluiting en vielen alle lichten op het schip uit, waardoor het schip in het donker lag.

De boeg lag na de breuk compleet onder water, terwijl de achtersteven opnieuw omhoog werd getrokken en uiteindelijk tegen Sommigen beweren dat hij zelfmoord heeft gepleegd door zich in zijn hut op te sluiten tot uiteindelijk de ramen barstten.

Anderen zeggen dat hij nog een kind uit het water heeft gered en dat daarna niemand hem nog gezien heeft, althans niemand die het overleefd heeft of het heeft kunnen navertellen.

Thomas Andrews deed geen moeite van de boot af te komen en ging samen met zijn ontwerp ten onder. Hays overleefden de ramp niet.

De drie Nederlanders aan boord van de Titanic passagier jonkheer Johan George Reuchlin , scheepskok Hendrik Bolhuis en stoker Wessel van der Brugge kwamen allen om het leven.

De drie Belgische bemanningsleden kwamen om. Na de ondergang moesten de geredde mensen in de reddingssloepen nog ongeveer twee uur wachten voordat ze aan boord van de Carpathia konden worden genomen.

In de nacht van de ramp was het zeer koud, en de watertemperatuur lag onder het vriespunt. De meeste slachtoffers stierven aan onderkoeling , en werden door de Carpathia - met aan boord kapitein Arthur Rostron - om Hoewel in de reddingssloepen nog ruim honderd plaatsen vrij waren, besloten de inzittenden niet terug te keren naar de rampplek, bang alsnog te zinken door het enorme aantal mensen dat zou proberen aan te klampen of door de zuiging van de zinkende Titanic naar beneden gezogen te worden; proefondervindelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat er praktisch geen zuiging was.

Alleen bakboordsloep 4 keerde terug naar de rampplek, en kon slechts vijf overlevenden redden, waarvan er later nog twee in de boot stierven.

Ondertussen keerde ook bakboordsloep 14 terug, onder leiding van vijfde stuurman Harold Godfrey Lowe , nadat hij eerst de passagiers van zijn sloep naar de bakboordsloepen 4, 10, 12 en opvouwbare sloep D had overgeplaatst om meer plaats te maken in zijn sloep voor eventuele overlevenden.

Vier personen werden gered die zichzelf in leven hadden kunnen houden met drijvende scheepsonderdelen. Carl Jansson is een van de overlevenden die door deze bakboordsloep werd opgevangen.

Volgens de onderzoeksberichten overleefden slechts [1] mensen de ramp. De volgende tabel toont het aantal overlevenden, opgesplitst naar de klasse waarin men verbleef.

Net als andere gegevens met betrekking tot het aantal overlevenden c. Het is dan ook meer een indicatie van de overlevingskansen van de drie klassen.

Zoals uit de tabel valt af te lezen hadden de passagiers uit de derde klasse een kleinere overlevingskans dan die uit de eerste.

Dat was niet alleen om redenen van standsverschil, maar ook vanwege de slechte toegang tot de reddingssloepen.

Omdat het voorste deel van het bovengelegen dek voor de eerste klasse en het achterste gedeelte voor de tweede klasse bestemd was, hadden de passagiers uit de derde klas in normale omstandigheden geen toegang tot dat dek.

De in het schip aanwezige verbindingen tussen de verschillende klassen waren tijdens de reizen naar Amerika met hekken en deuren gesloten.

Volgens ooggetuigenberichten waren sommige doorgangen ook tijdens de ramp gesloten. Passagiers zouden via de buitentrappen naar de andere dekken kunnen komen, maar de meeste passagiers van de derde klas gingen op het laatste moment naar het dek, toen bijna alle reddingssloepen waren vertrokken.

Dat kwam door de slechte informatieverstrekking op het schip. Een alarmsysteem, of ander communicatiemiddel om de passagiers tijdig te waarschuwen, ontbrak.

Bovendien beschikte de eerste klas over veel personeel dat de passagiers kon waarschuwen en naar het sloependek begeleiden.

In de derde klas was de bemanning lang niet zo omvangrijk, en veel passagiers werden daar pas wakker omdat ze haast uit hun bed vielen door het hellen van de Titanic.

Toch was de communicatie ook in de tweede klas slecht ten opzichte van de eerste klas. Ongetwijfeld hadden de passagiers uit de hogere klassen een bevoorrechte positie; maar niettemin bevonden zich onder de slachtoffers ook de vier rijkste mannen aan boord.

De beroemdste overlevende was Bruce Ismay , de directeur van de White Star Line, die met de opvouwbare reddingssloep C gered werd.

Hij wist zichzelf in veiligheid te brengen, terwijl hij waarschijnlijk een belangrijke bijdrage had geleverd aan de ramp. De personen die daarover uitsluitsel hadden kunnen geven zijn echter allen omgekomen: kapitein Smith, de stuurlieden Murdoch en Moody, die ten tijde van de aanvaring op de brug aanwezig waren, Thomas Andrews als vertegenwoordiger van de werf Harland and Wolff , en alle werktuigkundigen en technici op de Titanic.

3 thoughts on “Titanic Bau

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *